Profilaktyka

Łączy nas pasja i miłość do zwierząt

W profilaktyce weterynaryjnej rozumianej jako codzienna, podstawowa dbałość o jak najlepszy stan zdrowia zwierzęcia proponujemy przede wszystkim edukację opiekunów w zakresie właściwego postępowania z ich pupilami oraz pomoc w czynnościach wymagających doświadczenia lub odpowiedniego zaplecza i środków.

W zakresie profilaktyki w naszej przychodni oferujemy:
  • okresowe profilaktyczne badanie stanu zdrowia
  • zapobieganie inwazjom pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych
  • szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym
  • szczepienia obowiązkowe przeciw wściekliźnie
  • badania profilaktyczne pod kątem obecności pasożytów i pierwotniaków
Sprawy urzędowe związane z przemieszczaniem zwierząt:
  • wystawianie paszportów
  • badanie przed wyjazdem z kraju wraz z wystawieniem odpowiednich zaświadczeń
  • czipowanie zwierząt wraz z wpisem do bazy danych
  • badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie przed wyjazdem poza UE