Kardiologia

Łączy nas pasja i miłość do zwierząt

Zajmujemy się leczeniem pacjentów z problemami układu krążenia. Wykonujemy pełen zakres badań kardiologicznych i pulmonologicznych co pozwala nam na wczesne wykrycie chorób serca i szybkie podjęcie odpowiedniej terapii, co ma wpływ na długość i jakość życia Państwa pupili. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do badań kardiologicznych.

Wykonujemy:

  • badanie echokardiograficzne serca ( ECHO SERCA) – to nieinwazyjna metoda badania serca. Pozwala na ocenę anatomii serca, kurczliwości, jego pracy i przepływów krwi ( badanie przy użyciu techniki Dopplera kolorowego, CW i PW). Pozwala na wykrycie wad wrodzonych i nabytych.
  • badanie elektrokardiograficzne czyli EKG- badanie wykonywane w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca
  • badanie radiologiczne klatki piersiowej
  • pomiar ciśnienia tętniczego metodą dopplerowską
  • punkcja worka osierdziowego i klatki piersiowej
  • po postawieniu rozpoznania ustalamy rokowanie oraz sposoby leczenia farmakologicznego